Category Archives: Nyheter

Så kan turismen lyfta svensk ekonomi

Debattartikel – Conny Brännberg m.fl. Svensk besöksnäring växer så den knakar men utvecklingspotentialen är större. Som regionpolitiker ansvariga för besöksnäringsfrågor föreslår vi därför att regeringen tillsätter en utredning av näringen för att förbättra de offentliga stödfunktionerna.

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , , | Leave a comment

Framgångsrika satsningar på psykiatrin fortsätter

Pressmeddelande – GrönBlå Samverkan GrönBlå Samverkan presenterar rapporten ”Ett år med psykiatrisatsningen”. I den redovisas de många satsningar som majoriteten gjort hittills för att förbättra psykiatrin, den psykiska hälsan och det förebyggande arbetet i Västra Götaland.

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , , , , | Leave a comment

Nu utvecklar vi Säs Skene till specialistsjukhus

Debattartikel- Lars-Inge Andersson m.fl. Säs Skene har en mycket viktigt roll i Sjuhäradsområdet och för sjukhusgruppen. Därför vill grönblå samverkan satsa på att utveckla verksamheten i Skene som ett specialistsjukhus.

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , | Leave a comment

Ett år med GrönBlå Samverkan

Pressmeddelande- Västra Götalandsregionen behövde ett omtag. Det konstaterade GrönBlå Samverkan när den nya majoriteten formerades hösten 2014 och i samband med att tilläggsbudgeten för 2015 antogs. Utmaningarna var stora. Satsningar på jobb, kollektivtrafik och en hållbar utveckling av infrastrukturen behövde … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Leave a comment

Så utökas satsningarna på psykiatrin

Pressmeddelande- GrönBlå Samverkan tillför psykiatrin 75 mnkr för 2016. I dag lade Psykiatriberedningen fram sitt förslag på hur detta tillskott ska fördelas.

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , , , | Leave a comment

Vårdval prioriterad fråga för SKL – också framöver!

Pressmeddelande- Sedan vårdval infördes 2006 i primärvården har tillgången till vård förbättrats och befolkningen fått större möjligheter att välja var och hos vilken vårdgivare de vill få vård om de blir sjuka. Flertalet regioner och landsting har också infört vårdval … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Leave a comment

Besöksnäringen får stöd från SKL

Pressmeddelande – Besöksnäringen har på ett par decennier utvecklats från att uppfattas som en marginell verksamhet till att bli en basnäring. Det är därför viktigt att Sveriges Kommuner och Landsting – SKL tar en ledande roll för kommuner och landsting … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Leave a comment

Stort intresse för kulturinsatser till asylsökande

Pressmeddelande- Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har avsatt en miljon kronor som civilsamhället och det fria kulturlivet kunnat ansöka om för att genomföra kulturinsatser riktat till asylsökande. Och intresset bland dessa aktörer har varit mycket stort. Flera hundra ansökningar har kommit … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , | Leave a comment

Regionalisera politiken för arkitektur, form och design

Debattartikel- Dagens Samhälle Conny Brännberg m.fl. Samhällsplanering. Arkitektur, form och design är angelägenheter för hela Sverige. Det statliga arbetet och ansvaret bör då inte koncentreras till en myndighet i Stockholm utan måste spridas på fler händer.

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , | Leave a comment

Nytt specialistsjukhus även i Högsbo

Pressmeddelande- Regionstyrelsen kommer i november att fatta beslut om den fortsatta utvecklingen av närsjukvården i Göteborg. Sedan tidigare har regionfullmäktige beslutat att bygga ett specialistsjukhus i Frihamnen. I det till regionstyrelsen nu framlagda tjänstemannaförslaget föreslås att ett nytt specialistsjukhus också … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Leave a comment