Category Archives: Nyheter

Vårdval prioriterad fråga för SKL – också framöver!

Pressmeddelande- Sedan vårdval infördes 2006 i primärvården har tillgången till vård förbättrats och befolkningen fått större möjligheter att välja var och hos vilken vårdgivare de vill få vård om de blir sjuka. Flertalet regioner och landsting har också infört vårdval … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Leave a comment

Besöksnäringen får stöd från SKL

Pressmeddelande – Besöksnäringen har på ett par decennier utvecklats från att uppfattas som en marginell verksamhet till att bli en basnäring. Det är därför viktigt att Sveriges Kommuner och Landsting – SKL tar en ledande roll för kommuner och landsting … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Leave a comment

Stort intresse för kulturinsatser till asylsökande

Pressmeddelande- Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har avsatt en miljon kronor som civilsamhället och det fria kulturlivet kunnat ansöka om för att genomföra kulturinsatser riktat till asylsökande. Och intresset bland dessa aktörer har varit mycket stort. Flera hundra ansökningar har kommit … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , | Leave a comment

Regionalisera politiken för arkitektur, form och design

Debattartikel- Dagens Samhälle Conny Brännberg m.fl. Samhällsplanering. Arkitektur, form och design är angelägenheter för hela Sverige. Det statliga arbetet och ansvaret bör då inte koncentreras till en myndighet i Stockholm utan måste spridas på fler händer.

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , | Leave a comment

Nytt specialistsjukhus även i Högsbo

Pressmeddelande- Regionstyrelsen kommer i november att fatta beslut om den fortsatta utvecklingen av närsjukvården i Göteborg. Sedan tidigare har regionfullmäktige beslutat att bygga ett specialistsjukhus i Frihamnen. I det till regionstyrelsen nu framlagda tjänstemannaförslaget föreslås att ett nytt specialistsjukhus också … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Leave a comment

Så ska GrönBlå Samverkans tillskott till psykiatrin för 2015 fördelas

Pressmeddelande- I GrönBlå Samverkans budget för 2015 tillfördes psykiatrin 50 mnkr. I dag fattade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslut om hur detta tillskott ska fördelas för att ge så god effekt som möjligt.

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , , , , | Leave a comment

Västsverige måste nå sin fulla potential

Debattartikel – Bohusläningen Idag debatterar Regionfullmäktige budgetförslagen för 2016. Tillsammans har vi fem partier inom GrönBlå Samverkan presenterat en budget med stora satsningar för att på allvar möta de utmaningar i form av utanförskap, matchningsproblem på arbetsmarknaden, ojämlik hälsa, miljöproblem … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Så ökar vi tillgängligheten inom psykiatrin

Pressmeddelande – Väntetiderna till utredning och behandling inom neuropsykiatrin är många gånger oacceptabelt långa. Dessutom har vi under lång tid haft en bristfällig vård för patienter som lider av självskadebeteende. Det är oerhört angelägna satsningar som Psykiatriberedningen fattat beslut om … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , | Leave a comment

Budget 2016 – en budget för kontinuitet och långsiktiga satsningar

Pressmeddelande- Idag presenterar GrönBlå Samverkan budgetförslag 2016 för Västra Götalandsregionen. Det är en budget som på allvar möter de utmaningar som Västra Götaland står inför. De stora satsningarna som GrönBlå Samverkan gjort 2015 inom kollektivtrafiken, sjukvården, kulturen och miljöarbetet ligger … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Vi satsar extra för framtidstro i regionen

Debattartikel – GP  För att möta behoven inom bland annat vård och kollektivtrafik satsar vi ytterligare extra resurser i 2016 års budget. Vården har redan i år förstärkts med cirka 1,4 miljarder men kommer att få ytterligare 250 miljoner kronor, … Continue reading

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment