Category Archives: Nyheter

Starta kulturarvsskolor

Debattartikel- Conny Brännberg och Kristina Carlsson På initiativ av Kristdemokraterna utreder Västra Götalandsregionen förutsättningarna för att utveckla kulturarvsskolor. I många kommuner har den traditionella musikskolan blivit en kulturskola, men ofta saknas kulturarvet som en del av dess utbud.

Posted in Allmänt, Nyheter | Tagged , , , | Leave a comment

KD presenterar nytt regionprogram

Pressmeddelande ”26 punkter för ett bättre Västra Götaland”. Så heter Kristdemokraternas regionprogram 2014-2018 som presenterades i dag. – Västra Götalandsregionen behöver en politik som är inriktad på att skapa förutsättningar för att människor ska kunna få växa upp och åldras … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Blunda inte för den psykiska ohälsan

Debattartikel- GT Monica Selin och Magnus Berntsson Miljöpartiet hävdar att det inte finns några köer för att komma i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Västra Götalandsregionen. Påståendet kan inte vara mer felaktigt.

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , | Leave a comment

Köerna i vården är oacceptabla

Debattartikel- Conny Brännberg I det rödgrönt styrda Västra Götalandsregionen finns det stora brister inom hälso- och sjukvården som drabbar många patienter. Bland annat står tiotusentals i långa köer.

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , , | Leave a comment

Vårdval flyttar makt till patienten

Debattartikel – GP.se Magnus Berntsson, Ella Bohlin och Stig Nyman Socialdemokraterna vill med sin samlade sjukvårdspolitik för Sverige hindra patientmakt. I konkreta termer innebär det: Inga fler vårdval.

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , , | Leave a comment

Regionens endometriosvård håller inte måttet

Debattartikel- Monica Selin Vården för kvinnor med endometrios lider av stora brister. Ändå vidtas inte nödvändiga åtgärder i Västra Götalandsregionen för att komma till rätta med problemen.

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , , | Leave a comment

Öka tryggheten för patienter

Debattartikel- Conny Brännberg Västra Götalandsregionen behöver en ny regionledning som är beredd att arbeta kraftfullt för att stärka vården. Mer satsningar krävs för att möta patienternas behov.

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Patienten ska stå i centrum

Debattartikel- Monica Selin Den politiska vänsterkanten rider till storms mot valfriheten inom vården. Men ideologiska skygglappar får inte resultera i kvalitetsförsämringar.

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , | Leave a comment

S sviker personalen i vården

Debattartikel – GP Monica Selin Det finns ett stort behov av att locka fler att arbeta inom vården. Samtidigt uppvisar den S-ledda regionledningen en stor passivitet i frågan.

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , , , | Leave a comment

S-styre slår mot välfärden

Debattartikel- Monica Selin S politik försvagar vården. Men Gert-Inge Andersson (S), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen, försöker att förmedla en annan bild.

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment