Category Archives: Nyheter

Kraftiga satsningar i Grönblå detaljbudget för 2015

Pressmeddelande- GrönBlå satsning för arbetsro och framtidstro genomsyrar detaljbudget 2015 Detaljbudgeten för 2015, som antogs av regionstyrelsen idag, visar tydligt på hur GrönBlå Samverkans satsningar skapar förutsättningar för både arbetsro och framtidstro i regionens verksamheter. Många av de utmaningar som … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Nu tar vi bort sopsäckarna av plast

Debattartikel – Bohusläningen Stefan Svensson m.fl. Västra Götalandsregionens satsningar på miljöarbete ökar från drygt 70 till nästan 90 miljoner kronor årligen. Bland annat sker en fortsatt satsning på biogas under 2015.

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , | Leave a comment

Staten tar inte tillräckligt ansvar för kulturen

Debattartikel – GP Conny Brännberg Kultursamverkansmodellen, som infördes för några år sedan, har flera betydande brister. Nu krävs ett omtag, skriver Conny Brännberg (KD).

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , | Leave a comment

Nytt regionens hus ger effektivare lokalutnyttjande och kostnadsbesparingar

Pressmeddelande- Genom att bygga ett nytt regionens hus i Göteborg kan 15 utspridda verksamheter samlas i ett hus. Det så kallade Vita huset. Det innebär förutsättningar för effektivare arbetssätt, stora tids- och miljövinster då medarbetare slipper resa kors och tvärs … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , | Leave a comment

En budget med siktet inställt framåt

Pressmeddelande- Regionfullmäktige beslutade under tisdagen att stödja den GrönBlå majoritetsledningens förslag till tilläggsbudget för 2015. – Jag är glad att tillsammans i GrönBlå samverkan, nu få möjlighet att leda Västra Götalandsregionen framåt och söka skapa framtidstro och arbetsro i sjukvården.

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

En budget för framtidstro och arbetsro

Pressmeddelande – Regionen behöver ett omtag. Idag presenterar vi en tilläggsbudget för år 2015 med satsningar på kollektivtrafiken, psykiatrin, kulturen och miljöarbetet, med ett betydande resurstillskott till sjukvården för att nollställa underskotten i sjukhusen, ge personalen arbetsro och möjlighet att … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , , , , , | Leave a comment

Omtag för regionen med grönblå budget

Debattartikel – GP I budgeten för 2015 ingår satsningar på kollektivtrafiken, psykiatrin, kulturen och miljöarbetet och ett betydande resurstillskott till sjukvården för att nollställa underskotten i sjukhusen, skriver den grönblåa majoriteten i Västra Götalandsregionen.

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Gruppmöte 6 oktober

I dag har Kristdemokraternas regionfullmäktigegrupp beslutat att nominera • Monica Selin till regionråd • Conny Brännberg till ersättare i regionstyrelsen • Magnus Berntsson till andre vice ordförande i Regionfullmäktige. Regionfullmäktige fattar beslut om val till ovanstående poster den 21 oktober.

Posted in Allmänt, Nyheter | Leave a comment

Pressmeddelande

  Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna bildar tillsammans en majoritetsledning för Västra Götalandsregionen den kommande mandatperioden. I dag presenterar partiernas gruppledare en politisk plattform och en reformagenda för Västra Götalandsregionen.

Posted in Allmänt, Nyheter | Leave a comment

Det behövs mer stöd till människor med psykisk ohälsa

Debattartikel –  Monica Selin Den rödgröna regionledningen har riktat för lite uppmärksamhet på vården för människor med psykisk ohälsa. Detta trots att behoven av fler satsningar är stora.

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , | Leave a comment