Category Archives: Nyheter

Så ökar vi tillgängligheten inom psykiatrin

Pressmeddelande – Väntetiderna till utredning och behandling inom neuropsykiatrin är många gånger oacceptabelt långa. Dessutom har vi under lång tid haft en bristfällig vård för patienter som lider av självskadebeteende. Det är oerhört angelägna satsningar som Psykiatriberedningen fattat beslut om … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , | Leave a comment

Budget 2016 – en budget för kontinuitet och långsiktiga satsningar

Pressmeddelande- Idag presenterar GrönBlå Samverkan budgetförslag 2016 för Västra Götalandsregionen. Det är en budget som på allvar möter de utmaningar som Västra Götaland står inför. De stora satsningarna som GrönBlå Samverkan gjort 2015 inom kollektivtrafiken, sjukvården, kulturen och miljöarbetet ligger … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Vi satsar extra för framtidstro i regionen

Debattartikel – GP  För att möta behoven inom bland annat vård och kollektivtrafik satsar vi ytterligare extra resurser i 2016 års budget. Vården har redan i år förstärkts med cirka 1,4 miljarder men kommer att få ytterligare 250 miljoner kronor, … Continue reading

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

GrönBlå Samverkan föreslår 25 nya ST-tjänster inom psykiatrin

Pressmeddelande- Den GrönBlå majoriteten tar initiativ för att säkra kompetensförsörjningen inom psykiatrin. För att påskynda processen föreslås att särskilda medel tillskapas som ett finansierings-/startbidrag.

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , , , | Leave a comment

Nu kraftsamlar vi för en bättre psykiatri

Debattartikel – GP. se Monica Selin Med den nya majoriteten i Västra Götaland, Grönblå samverkan, görs en kraftfull satsning för att främja den psykiska hälsan i vår region. Vi tillför den psykiatriska vården 200 miljoner fram till och med 2017. … Continue reading

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , | Leave a comment

GrönBlå Samverkan utökar satsningarna på psykiatrin

Pressmeddelande- Genom inrättandet av en ny psykiatriberedning i Västra Götalandsregionen vill de fem partierna i GrönBlå Samverkan kraftsamla kring psykiatrin. På onsdag, den 1 april, har beredningen sitt första sammanträde.

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , , | Leave a comment

Målet: En tillgängligare vård

Debattartikel- Borås tidning Med de medel vi nu tillför sjukvården tar vi ett första viktigt steg för att ersätta de senaste årens kortsiktiga besparingar med ett mer långsiktigt arbete fokuserat på kvalitetsutveckling och förbättrad tillgänglighet.

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , , | Leave a comment

SMS-livräddare införs på försök i regionen

Pressmeddelande Nära 10.000 personer i Sverige drabbas årligen av hjärtstopp utanför sjukhusen. Idag överlever bara cirka 500 av dessa. Insatser i väntan på att ambulans anländer kan ha en avgörande betydelse. GrönBlå Samverkan vill därför driva ett projekt med SMS-utlarmning … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , , , | Leave a comment

Ja till nya sjukhus i Göteborg

Pressmeddelande De fem partierna inom GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen kom under tisdagen överens om den framtida utvecklingen av närsjukvården i Göteborgsområdet. Som en del i överenskommelsen föreslås att ett nytt specialistsjukhus byggs i Frihamnsområdet på Hisingen, med operationsmöjligheter, och … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , , , , | Leave a comment

Kraftiga satsningar i Grönblå detaljbudget för 2015

Pressmeddelande- Detaljbudgeten för 2015, som antogs av regionstyrelsen idag, visar tydligt på hur GrönBlå Samverkans satsningar skapar förutsättningar för både arbetsro och framtidstro i regionens verksamheter. Många av de utmaningar som sjukvården står inför möts av riktade satsningar och resursförstärkningar … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter | Tagged , , , , , , | Leave a comment