Category Archives: Nyheter

En budget med siktet inställt framåt

Pressmeddelande- Regionfullmäktige beslutade under tisdagen att stödja den GrönBlå majoritetsledningens förslag till tilläggsbudget för 2015. – Jag är glad att tillsammans i GrönBlå samverkan, nu få möjlighet att leda Västra Götalandsregionen framåt och söka skapa framtidstro och arbetsro i sjukvården.

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

En budget för framtidstro och arbetsro

Pressmeddelande – Regionen behöver ett omtag. Idag presenterar vi en tilläggsbudget för år 2015 med satsningar på kollektivtrafiken, psykiatrin, kulturen och miljöarbetet, med ett betydande resurstillskott till sjukvården för att nollställa underskotten i sjukhusen, ge personalen arbetsro och möjlighet att … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , , , , , | Leave a comment

Omtag för regionen med grönblå budget

Debattartikel – GP I budgeten för 2015 ingår satsningar på kollektivtrafiken, psykiatrin, kulturen och miljöarbetet och ett betydande resurstillskott till sjukvården för att nollställa underskotten i sjukhusen, skriver den grönblåa majoriteten i Västra Götalandsregionen.

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Gruppmöte 6 oktober

I dag har Kristdemokraternas regionfullmäktigegrupp beslutat att nominera • Monica Selin till regionråd • Conny Brännberg till ersättare i regionstyrelsen • Magnus Berntsson till andre vice ordförande i Regionfullmäktige. Regionfullmäktige fattar beslut om val till ovanstående poster den 21 oktober.

Posted in Allmänt, Nyheter | Leave a comment

Pressmeddelande

  Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna bildar tillsammans en majoritetsledning för Västra Götalandsregionen den kommande mandatperioden. I dag presenterar partiernas gruppledare en politisk plattform och en reformagenda för Västra Götalandsregionen.

Posted in Allmänt, Nyheter | Leave a comment

Det behövs mer stöd till människor med psykisk ohälsa

Debattartikel –  Monica Selin Den rödgröna regionledningen har riktat för lite uppmärksamhet på vården för människor med psykisk ohälsa. Detta trots att behoven av fler satsningar är stora.

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , | Leave a comment

Vår region har potential men saknar ledarskap

Alliansgemensam debattartikel – GP Regionen behöver ett ledarskap som kan främja internationell konkurrenskraft, prioritera en god hälso- och sjukvård och bygga ut kollektivtrafiken. Vi är beredda att ta över detta ledarskap, skriver Alliansen i Västra Götalandsregionen.

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , , , , | Leave a comment

S lovar runt och håller tunt om sjukvården

Debattartikel – Bohusläningen Monica Selin och Anne-Lie Sundling Västra Götalandsregionen måste arbeta kraftfullare för att möta behoven inom hälso- och sjukvården. Både tillgängligheten och kvaliteten behöver förbättras.

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Inför en vårdplatsgaranti

Debattartikel –  Monica Selin och Conny Brännberg Västra Götalandsregionen måste tillföra hälso- och sjukvården mer resurser för att se till att det finns tillräckligt med sängar och personal. Det är en förutsättning för att framgångsrikt kunna förebygga överbeläggningar, stärka patientsäkerheten … Continue reading

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , , , | Leave a comment

Starta kulturarvsskolor

Debattartikel- Conny Brännberg och Kristina Carlsson På initiativ av Kristdemokraterna utreder Västra Götalandsregionen förutsättningarna för att utveckla kulturarvsskolor. I många kommuner har den traditionella musikskolan blivit en kulturskola, men ofta saknas kulturarvet som en del av dess utbud.

Posted in Allmänt, Nyheter | Tagged , , , | Leave a comment