Category Archives: Nyheter

Så ska GrönBlå Samverkans tillskott till psykiatrin för 2015 fördelas

Pressmeddelande- I GrönBlå Samverkans budget för 2015 tillfördes psykiatrin 50 mnkr. I dag fattade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslut om hur detta tillskott ska fördelas för att ge så god effekt som möjligt.

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , , , , | Leave a comment

Västsverige måste nå sin fulla potential

Debattartikel – Bohusläningen Idag debatterar Regionfullmäktige budgetförslagen för 2016. Tillsammans har vi fem partier inom GrönBlå Samverkan presenterat en budget med stora satsningar för att på allvar möta de utmaningar i form av utanförskap, matchningsproblem på arbetsmarknaden, ojämlik hälsa, miljöproblem … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Så ökar vi tillgängligheten inom psykiatrin

Pressmeddelande – Väntetiderna till utredning och behandling inom neuropsykiatrin är många gånger oacceptabelt långa. Dessutom har vi under lång tid haft en bristfällig vård för patienter som lider av självskadebeteende. Det är oerhört angelägna satsningar som Psykiatriberedningen fattat beslut om … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , | Leave a comment

Budget 2016 – en budget för kontinuitet och långsiktiga satsningar

Pressmeddelande- Idag presenterar GrönBlå Samverkan budgetförslag 2016 för Västra Götalandsregionen. Det är en budget som på allvar möter de utmaningar som Västra Götaland står inför. De stora satsningarna som GrönBlå Samverkan gjort 2015 inom kollektivtrafiken, sjukvården, kulturen och miljöarbetet ligger … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Vi satsar extra för framtidstro i regionen

Debattartikel – GP  För att möta behoven inom bland annat vård och kollektivtrafik satsar vi ytterligare extra resurser i 2016 års budget. Vården har redan i år förstärkts med cirka 1,4 miljarder men kommer att få ytterligare 250 miljoner kronor, … Continue reading

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

GrönBlå Samverkan föreslår 25 nya ST-tjänster inom psykiatrin

Pressmeddelande- Den GrönBlå majoriteten tar initiativ för att säkra kompetensförsörjningen inom psykiatrin. För att påskynda processen föreslås att särskilda medel tillskapas som ett finansierings-/startbidrag.

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , , , | Leave a comment

Nu kraftsamlar vi för en bättre psykiatri

Debattartikel – GP. se Monica Selin Med den nya majoriteten i Västra Götaland, Grönblå samverkan, görs en kraftfull satsning för att främja den psykiska hälsan i vår region. Vi tillför den psykiatriska vården 200 miljoner fram till och med 2017. … Continue reading

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , | Leave a comment

GrönBlå Samverkan utökar satsningarna på psykiatrin

Pressmeddelande- Genom inrättandet av en ny psykiatriberedning i Västra Götalandsregionen vill de fem partierna i GrönBlå Samverkan kraftsamla kring psykiatrin. På onsdag, den 1 april, har beredningen sitt första sammanträde.

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , , | Leave a comment

Målet: En tillgängligare vård

Debattartikel- Borås tidning Med de medel vi nu tillför sjukvården tar vi ett första viktigt steg för att ersätta de senaste årens kortsiktiga besparingar med ett mer långsiktigt arbete fokuserat på kvalitetsutveckling och förbättrad tillgänglighet.

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , , | Leave a comment

SMS-livräddare införs på försök i regionen

Pressmeddelande Nära 10.000 personer i Sverige drabbas årligen av hjärtstopp utanför sjukhusen. Idag överlever bara cirka 500 av dessa. Insatser i väntan på att ambulans anländer kan ha en avgörande betydelse. GrönBlå Samverkan vill därför driva ett projekt med SMS-utlarmning … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , , , | Leave a comment