Category Archives: Nyheter

Behovet av ett endometrioscenter i Västra Götalandsregionen

Interpellation Till Helén Eliasson (S), ordförande i Hälso- och sjukvårdsutskottet Ungefär 10 procent av alla fertila kvinnor har endometrios. Av de som är drabbade har cirka var femte mycket svåra symptom. Endometrios går inte att bota. Däremot finns det flera … Continue reading

Posted in Allmänt, Interpellationer, Nyheter | Tagged , , , , , | Leave a comment

Uppföljning av Kulturnämndens insatser som riktas till barn och unga

Interpellation Till Alex Bergström (S), ordförande i Kulturnämnden Under hösten 2012 antog Regionfullmäktige en ny strategi för regionens kulturverksamhet. I samband med debatten – där Kristdemokraterna riktade kritik mot att strategin saknade ett barn- och ungdomsperspektiv – framförde nämndens ordförande … Continue reading

Posted in Allmänt, Interpellationer, Nyheter | Tagged , , | Leave a comment

Rödgrönt styre tär på regionen

Debattartikel Monica Selin Den här mandatperioden visar tydligt att den rödgröna ledningen i Västra Götalandsregionen inte håller måttet.  Men den visar också betydelsen av att föra en aktiv oppositionspolitik.

Posted in Allmänt, Nyheter | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Alliansen lovar utbyggd E20

Debattartikel- Conny Brännberg m.fl. Nyligen fick vi skaraborgare ett efterlängtat besked: Alliansregeringen lovar en kraftig satsning på E20 som innebär att över åtta mil motorväg och 2+2 väg kommer byggas fram till år 2025! Regeringen tar ansvar för jobben och … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter | Tagged , , , , , | Leave a comment

Besöksnäringen stärker Lidköping

Detbattartikel – NLT (Conny Brännberg och Sten-Eric Lager) Det är mycket glädjande att ta del av den starka utveckling som sker inom besöksnäringen i Lidköping. Det visar att politiker, näringsliv och invånarna har förstått vikten av att stötta en framtidsbransch. … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter | Tagged , , , | Leave a comment

Den rödgröna regionledningen saknar handlingskraft

Pressmeddelande – (Gruppledarna för allianspartierna i Västra Götalandsregionen) – Bekymren inom sjukvården kan knappast skyllas på att det råder brist på resurser, resultatet som redovisas för Västra Götalandsregionen för 2013 uppgår till 566 miljoner kronor exklusive diverse engångskostnader. Problemet är … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , , , , | Leave a comment

Svår kvinnosjukdom som måste tas på allvar

Debattartikel – (Monica Selin) 200 000 kvinnor i Sverige lider av endometrios. I Västra Götalandsregionen finns ett stort behov av att stärka vården för de som är drabbade.

Posted in Allmänt, Nyheter | Tagged , , , , , | 1 Comment

Utveckla den palliativa vården

Debattartikel – (Monica Selin och Conny Brännberg) I Västra Götalandsregionen måste satsningar på att utveckla vården vid livets slutskede – så kallad palliativ vård – prioriteras mer. Både för patienters och deras närståendes skull.

Posted in Allmänt, Nyheter | Tagged , , , , , | Leave a comment

Vi måste börja tala om förlossningsskador

Debattartikel – GT (Monica Selin och Eva-Lott Gram) Kvinnor som lider av smärtor och andra besvär till följd av förlossning är ofta mycket utsatta. Alltför många får inte den vård och det stöd som de är i behov av. Därför … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter | Tagged , , , , , | Leave a comment

Psykiatrin kan inte stå i skuggan

Debattartikel (Monica Selin) I Västra Götalandsregionen har situationen inom psykiatrin länge varit allvarlig. Samtidigt har nödvändiga åtgärder lyst med sin frånvaro.

Posted in Allmänt, Nyheter | Tagged , , , , , , , | Leave a comment