Category Archives: Nyheter

GrönBlå Samverkan föreslår 25 nya ST-tjänster inom psykiatrin

Pressmeddelande- Den GrönBlå majoriteten tar initiativ för att säkra kompetensförsörjningen inom psykiatrin. För att påskynda processen föreslås att särskilda medel tillskapas som ett finansierings-/startbidrag.

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , , , | Leave a comment

Nu kraftsamlar vi för en bättre psykiatri

Debattartikel – GP. se Monica Selin Med den nya majoriteten i Västra Götaland, Grönblå samverkan, görs en kraftfull satsning för att främja den psykiska hälsan i vår region. Vi tillför den psykiatriska vården 200 miljoner fram till och med 2017. … Continue reading

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , | Leave a comment

GrönBlå Samverkan utökar satsningarna på psykiatrin

Pressmeddelande- Genom inrättandet av en ny psykiatriberedning i Västra Götalandsregionen vill de fem partierna i GrönBlå Samverkan kraftsamla kring psykiatrin. På onsdag, den 1 april, har beredningen sitt första sammanträde.

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , , | Leave a comment

Målet: En tillgängligare vård

Debattartikel- Borås tidning Med de medel vi nu tillför sjukvården tar vi ett första viktigt steg för att ersätta de senaste årens kortsiktiga besparingar med ett mer långsiktigt arbete fokuserat på kvalitetsutveckling och förbättrad tillgänglighet.

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , , | Leave a comment

SMS-livräddare införs på försök i regionen

Pressmeddelande Nära 10.000 personer i Sverige drabbas årligen av hjärtstopp utanför sjukhusen. Idag överlever bara cirka 500 av dessa. Insatser i väntan på att ambulans anländer kan ha en avgörande betydelse. GrönBlå Samverkan vill därför driva ett projekt med SMS-utlarmning … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , , , | Leave a comment

Ja till nya sjukhus i Göteborg

Pressmeddelande De fem partierna inom GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen kom under tisdagen överens om den framtida utvecklingen av närsjukvården i Göteborgsområdet. Som en del i överenskommelsen föreslås att ett nytt specialistsjukhus byggs i Frihamnsområdet på Hisingen, med operationsmöjligheter, och … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , , , , | Leave a comment

Kraftiga satsningar i Grönblå detaljbudget för 2015

Pressmeddelande- Detaljbudgeten för 2015, som antogs av regionstyrelsen idag, visar tydligt på hur GrönBlå Samverkans satsningar skapar förutsättningar för både arbetsro och framtidstro i regionens verksamheter. Många av de utmaningar som sjukvården står inför möts av riktade satsningar och resursförstärkningar … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Nu tar vi bort sopsäckarna av plast

Debattartikel – Bohusläningen Stefan Svensson m.fl. Västra Götalandsregionens satsningar på miljöarbete ökar från drygt 70 till nästan 90 miljoner kronor årligen. Bland annat sker en fortsatt satsning på biogas under 2015.

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , | Leave a comment

Staten tar inte tillräckligt ansvar för kulturen

Debattartikel – GP Conny Brännberg Kultursamverkansmodellen, som infördes för några år sedan, har flera betydande brister. Nu krävs ett omtag, skriver Conny Brännberg (KD).

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , | Leave a comment

Nytt regionens hus ger effektivare lokalutnyttjande och kostnadsbesparingar

Pressmeddelande- Genom att bygga ett nytt regionens hus i Göteborg kan 15 utspridda verksamheter samlas i ett hus. Det så kallade Vita huset. Det innebär förutsättningar för effektivare arbetssätt, stora tids- och miljövinster då medarbetare slipper resa kors och tvärs … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , | Leave a comment