Category Archives: Nyheter

Gruppmöte 6 oktober

I dag har Kristdemokraternas regionfullmäktigegrupp beslutat att nominera • Monica Selin till regionråd • Conny Brännberg till ersättare i regionstyrelsen • Magnus Berntsson till andre vice ordförande i Regionfullmäktige. Regionfullmäktige fattar beslut om val till ovanstående poster den 21 oktober.

Posted in Allmänt, Nyheter | Leave a comment

Pressmeddelande

  Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna bildar tillsammans en majoritetsledning för Västra Götalandsregionen den kommande mandatperioden. I dag presenterar partiernas gruppledare en politisk plattform och en reformagenda för Västra Götalandsregionen.

Posted in Allmänt, Nyheter | Leave a comment

Det behövs mer stöd till människor med psykisk ohälsa

Debattartikel –  Monica Selin Den rödgröna regionledningen har riktat för lite uppmärksamhet på vården för människor med psykisk ohälsa. Detta trots att behoven av fler satsningar är stora.

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , | Leave a comment

Vår region har potential men saknar ledarskap

Alliansgemensam debattartikel – GP Regionen behöver ett ledarskap som kan främja internationell konkurrenskraft, prioritera en god hälso- och sjukvård och bygga ut kollektivtrafiken. Vi är beredda att ta över detta ledarskap, skriver Alliansen i Västra Götalandsregionen.

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , , , , | Leave a comment

S lovar runt och håller tunt om sjukvården

Debattartikel – Bohusläningen Monica Selin och Anne-Lie Sundling Västra Götalandsregionen måste arbeta kraftfullare för att möta behoven inom hälso- och sjukvården. Både tillgängligheten och kvaliteten behöver förbättras.

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Inför en vårdplatsgaranti

Debattartikel –  Monica Selin och Conny Brännberg Västra Götalandsregionen måste tillföra hälso- och sjukvården mer resurser för att se till att det finns tillräckligt med sängar och personal. Det är en förutsättning för att framgångsrikt kunna förebygga överbeläggningar, stärka patientsäkerheten … Continue reading

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , , , | Leave a comment

Starta kulturarvsskolor

Debattartikel- Conny Brännberg och Kristina Carlsson På initiativ av Kristdemokraterna utreder Västra Götalandsregionen förutsättningarna för att utveckla kulturarvsskolor. I många kommuner har den traditionella musikskolan blivit en kulturskola, men ofta saknas kulturarvet som en del av dess utbud.

Posted in Allmänt, Nyheter | Tagged , , , | Leave a comment

KD presenterar nytt regionprogram

Pressmeddelande ”26 punkter för ett bättre Västra Götaland”. Så heter Kristdemokraternas regionprogram 2014-2018 som presenterades i dag. – Västra Götalandsregionen behöver en politik som är inriktad på att skapa förutsättningar för att människor ska kunna få växa upp och åldras … Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Blunda inte för den psykiska ohälsan

Debattartikel- GT Monica Selin och Magnus Berntsson Miljöpartiet hävdar att det inte finns några köer för att komma i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Västra Götalandsregionen. Påståendet kan inte vara mer felaktigt.

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , | Leave a comment

Köerna i vården är oacceptabla

Debattartikel- Conny Brännberg I det rödgrönt styrda Västra Götalandsregionen finns det stora brister inom hälso- och sjukvården som drabbar många patienter. Bland annat står tiotusentals i långa köer.

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , , | Leave a comment