Author Archives: Erik

Vi säger nej till neddragningar på SU

De ramar som Hälso- och sjukvårdsnämnderna har för 2012 är helt enkelt inte tillräckliga för att sjukvården och SU ska kunna klara vården för 2012, skriver företrädare för Alliansen i styrelsen för SU. Vi säger nej till neddragningar på SUDe … Continue reading

Posted in Debattartiklar | Leave a comment

Trygghet för barn och unga – mer än pengar och status

- Materiellt har barn och unga aldrig haft det så bra som nu. Trots det använder mer än 30 procent fler barn och unga antidepressiva medel. Trots det har antalet självmordsförsök under 2000-talet ökat med 40 procent för unga i … Continue reading

Posted in Allmänt | Leave a comment

Västra Götalandsregionen är kommunernas region

Västra Götalandsregionen är kommunernas region. Därför förekommer det regelbundet överläggningar med kommunerna. Bland annat sker detta en gång i månaden i Beredningen för Hållbar Utveckling. Där finns företrädare för regionen och de fyra kommunalförbunden. När det gäller samtal med riksdagens … Continue reading

Posted in Allmänt | Leave a comment

Ersättning till vanvårdade fosterhemsbarn

Maria Larsson är glad över att det gick att nå en gemensam överenskommelse med oppositionen om ersättning till de vanvårdade fosterhemsbarnen. Att regeringen först sade nej till att betala de drabbade berodde att det inte gick att sköta på ett rättssäkert sätt. … Continue reading

Posted in Nyheter | Leave a comment

Suicidprevention

På tisdag den 6 september ska Regionstyrelsen fatta beslut om budget för 2012. På dagordningen står även ett annat ärende. Den typ av ärende som alltför ofta prioriteras bort. Suicidprevention i väst (SPIV) har ansökt om pengar från Västra Götalandsregionen … Continue reading

Posted in Allmänt | Leave a comment

Regionen behöver en handlingsplan för barn och unga!

-    Att barnen är vår framtid hör vi ofta. Det syns inte lika tydligt när det kommer till politiska prioriteringar. Kristdemokraterna vill att Västra Götalandsregionen ska vara Sveriges bästa region att växa upp i. Det säger Monica Selin, gruppledare för … Continue reading

Posted in Pressmeddelanden | Leave a comment

En region för barn och unga

Kristdemokraterna vill göra Västra Götalandsregionen till den bästa och tryggaste regionen för barn och ungdomar att växa upp i. Barnen är inte bara vårt ansvar. De är också vår framtid. Satsningar på barn och ungas hälsa är investeringar för framtiden. … Continue reading

Posted in Debattartiklar | Leave a comment

Budget 2012

Kristdemokraternas budgetförslag för 2012 är ett budgetförslag för framtiden. Ett förslag för god uppväxt för våra barn och unga och en sund tillväxt i vår region. En snabb titt i backspegeln påminner om en rörig och lite turbulent tid med … Continue reading

Posted in Nyheter | Leave a comment

Rikstinget beslutade att sätta barn och unga i centrum

I dag antog Kristdemokraternas riksting propositionen att partiets fokusområde fram till 2014 och tiden därefter ska vara barn och ungas uppväxtvillkor. – Det är mycket glädjande att rikstinget nu slagit fast färdriktningen för politiken. Vi ska arbeta för att Sverige … Continue reading

Posted in Nyheter | Leave a comment

Rösta för fler vårdplatser 15 maj

Antalet vårdplatser har minskat kraftigt i jakten på effektivitet. Patienter vårdas i korridorer och sköljrum när vårdplatserna inte räcker till. Sjuka får vänta. Gamla slussas runt. Att vårdas i korridorer kränker människors integritet och ökar risken för skador i vården. … Continue reading

Posted in Allmänt | 38 Comments