Ny hemsida

Denna sida är inte längre aktuell och kommer snart att tas bort. Vi hänvisar till vår nya hemsida: wp.kristdemokraterna.se/vg

Posted in Allmänt | Leave a comment

Så kan turismen lyfta svensk ekonomi

Conny TDebattartikel – Conny Brännberg m.fl.
Svensk besöksnäring växer så den knakar men utvecklingspotentialen är större. Som regionpolitiker ansvariga för besöksnäringsfrågor föreslår vi därför att regeringen tillsätter en utredning av näringen för att förbättra de offentliga stödfunktionerna. Continue reading

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , , | Leave a comment

Framgångsrika satsningar på psykiatrin fortsätter

monica ny 19Pressmeddelande – GrönBlå Samverkan
GrönBlå Samverkan presenterar rapporten ”Ett år med psykiatrisatsningen”. I den redovisas de många satsningar som majoriteten gjort hittills för att förbättra psykiatrin, den psykiska hälsan och det förebyggande arbetet i Västra Götaland. Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , , , , | Leave a comment

Nu utvecklar vi Säs Skene till specialistsjukhus

logotyp_gronbla_samverkanDebattartikel-
Lars-Inge Andersson m.fl.

Säs Skene har en mycket viktigt roll i Sjuhäradsområdet och för sjukhusgruppen. Därför vill grönblå samverkan satsa på att utveckla verksamheten i Skene som ett specialistsjukhus. Continue reading

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , | Leave a comment

Ett år med GrönBlå Samverkan

logotyp_gronbla_samverkanPressmeddelande-
Västra Götalandsregionen behövde ett omtag. Det konstaterade GrönBlå Samverkan när den nya majoriteten formerades hösten 2014 och i samband med att tilläggsbudgeten för 2015 antogs. Utmaningarna var stora. Satsningar på jobb, kollektivtrafik och en hållbar utveckling av infrastrukturen behövde göras. Ett långsiktigt arbete fokuserat på kvalitetsutveckling och förbättrad tillgänglighet i vården likaså. Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Leave a comment

Så utökas satsningarna på psykiatrin

monica ny 19Pressmeddelande-
GrönBlå Samverkan tillför psykiatrin 75 mnkr för 2016. I dag lade Psykiatriberedningen fram sitt förslag på hur detta tillskott ska fördelas. Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , , , | Leave a comment

Vårdval prioriterad fråga för SKL – också framöver!

monica ny 19Pressmeddelande-
Sedan vårdval infördes 2006 i primärvården har tillgången till vård förbättrats och befolkningen fått större möjligheter att välja var och hos vilken vårdgivare de vill få vård om de blir sjuka. Flertalet regioner och landsting har också infört vårdval inom specialistområden som bidragit till att köer kunnat eliminera och patienten har fått vård snabbare. Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Leave a comment

Besöksnäringen får stöd från SKL

cropped-Conny-76Pressmeddelande
– Besöksnäringen har på ett par decennier utvecklats från att uppfattas som en marginell verksamhet till att bli en basnäring. Det är därför viktigt att Sveriges Kommuner och Landsting – SKL tar en ledande roll för kommuner och landsting och aktivt stöder sina medlemmars, kommuner och landstings, engagemang inom besöksnäringen. Det är därför mycket glädjande att SKL-s kongress nu antagit och beslutat bifall Kristdemokraternas motion om att förbundet på ett tydligt och konkret sätt ska vara med och driva på utvecklingen av Svensk besöksnäring, sa Conny Brännberg, ordförande för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen med anledning av kongressens beslut. Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Leave a comment

Stort intresse för kulturinsatser till asylsökande

Conny TPressmeddelande-
Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har avsatt en miljon kronor som civilsamhället och det fria kulturlivet kunnat ansöka om för att genomföra kulturinsatser riktat till asylsökande. Och intresset bland dessa aktörer har varit mycket stort. Flera hundra ansökningar har kommit in. Continue reading

Posted in Allmänt, Nyheter, Pressmeddelanden | Tagged , | Leave a comment

Regionalisera politiken för arkitektur, form och design

Conny TDebattartikel- Dagens Samhälle
Conny Brännberg m.fl.
Samhällsplanering. Arkitektur, form och design är angelägenheter för hela Sverige. Det statliga arbetet och ansvaret bör då inte koncentreras till en myndighet i Stockholm utan måste spridas på fler händer. Continue reading

Posted in Allmänt, Debattartiklar, Nyheter | Tagged , , , | Leave a comment